Register CV

Vi behandler din søknad og CV for å oppfylle vår avtale med deg om å formidle din kompetanse til potensielle arbeidsgivere og oppdragsgivere i henhold til den varigheten som du har angitt i registreringen din. Når denne perioden er over, vil dine personopplysninger bli slettet.

Du kan når som helst logge deg inn og redigere eller slette CV og endre hvor lenge du ønsker å være formidlingsklar.

Vitech er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger og kan kontaktes på post@vitech.no.

I tillegg til de opplysningene som du registrerer i registreringsskjema, vil vi behandle informasjon om lønn, bankforhold, skatt, fravær og pårørende for å kunne utbetale lønn og ivareta våre forpliktelser som oppdragsgiver.

Du kan når som helst kontakte oss for å få informasjon om hvilke oppdragsgivere vi har formidlet din kompetanse til.

Dersom du mener at vi ikke behandler dine personopplysninger i henhold til gjeldende lovverk, vil du kunne klage til Datatilsynet.

11 + 8 =