Vi jobber sammen

Registrer CV

Bli kunde

Det er mange grunner til behov for innleid arbeidskraft, f.eks. ved prosjekter, ferieavvikling, marked svingninger, sykdom og permisjoner. I slike tilfeller vil det ofte være mer hensiktsmessig å leie inn medarbeidere fremfor å ansette selv.

Vitech vil gjennom sitt nettverk og database skaffe riktig personell med den spisskompetanse du trenger, slik at ditt prosjekt blir levert med riktig kvalitet til riktig tid.

Vi opplever Vitech som en veldig profesjonell part i rekrutteringsprosessen!

– Kunde